Suna Locatie

Termeni și condiții

Acest site a fost realizat de SC CUPPYVET YAZ SRL pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Întregul conținut al website-ului cuppyvet.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către SC CUPPYVET YAZ SRL. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile înregistrate sau neînregistrate și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin SC CUPPYVET YAZ SRL. Este interzisă reproducerea, descărcarea sau utilizarea în alt mod a mărcilor comerciale, de servicii, a logo-urilor sau a numelui de marca înregistrată sau neînregistrată în orice formă a sa (cuppyvet, cuppy vet, cuppyvet yaz, cuppy vet yaz sau oricare altă formă asemănătoare care indică apartenența la brandul nostru), inclusiv de promovare a brandului CUPPYVET  sau de licitare pe numele brandului nostru (brand bidding) în cadrul campaniilor plătite Google Adwords.

CUPPYVET ESTE MARCA INREGISTRATA LA OSIM. 

SC CUPPYVET YAZ SRL își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie acordul nostrusau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea SC CUPPYVET YAZ SRL. Orice date transmise către acest site devin proprietatea SC CUPPYVET YAZ SRL, pot fi utilizate de către SC CUPPYVET YAZ SRL în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către SC CUPPYVET YAZ SRL la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

SC CUPPYVET YAZ SRL nu răspunde nicicum pentru nici daunele (directe sau indirecte) aduse dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, SC CUPPYVET YAZ SRL nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. Oricare link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar SC CUPPYVET YAZ SRL nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul acestor terțe site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestora. SC CUPPYVET YAZ SRL nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, conținutul sau acuratețea lor.

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să reveniți la această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. permanent sau utilizarea acestui site vor constitui dovadă că ați fost de acord cu aceste schimbări. SC CUPPYVET YAZ SRL se angajează să trateze detaliile personale datele cu caracter personal obținute prin încărcarea acestora voluntară de către utilizatori pe site în concordanță cu legislația română în vigoare.

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. SC CUPPYVET YAZ SRL nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate. În măsura sesizării unor astfel de erori, SC CUPPYVET YAZ SRL va depune toate eforturile penru corectarea acestora, în cel mai scurt timp. SC CUPPYVET YAZ SRL și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate și nu pot fi ținuți responsabili pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

Serviciile prezente pe site-ul www.cuppyvet.ro sunt oferite de SC CUPPYVET YAZ SRL, societate comercială care funcționează potrivit legislației române privind societățile comerciale.

SC CUPPYVET YAZ SRL îşi rezervă dreptul de a modifică sau completă conţinutul informațiilor despre produsele și serviciile sale în orice moment şi fără nici o informare prealabilă. Aceste modificări și/sau completări vor intră în vigoare în momentul menționării lor în cadrul acestui site. Utilizarea site-ului după anunțarea modificării se va consideră o acceptare a respectivei modificări, completări.

Orice încercare de modificare a informațiilor referitoare la serviciile oferite de SC CUPPYVET YAZ SRL din prezentul site, cu excepția SC CUPPYVET YAZ SRL sau a colaboratorilor săi, da dreptul acesteia să se adreseze instanțelor judecătorești competențe pentru sancționarea acestui fapt.

Informațiile despre produsele și serviciile oferite de SC CUPPYVET YAZ SRL prin intermediul acestui site constituie o sursă de informare fără a reprezenta o oferta fermă de a contracta și nu va putea fi considerată că realizând o relație contractuală client- SC CUPPYVET YAZ SRL.

SC CUPPYVET YAZ SRL. face tot posibilul să asigure că toate informațiile referitoare la produsele și serviciile sale menționate pe site ul www.cuppyvet.ro sunt complete, corecte, actualizate și clare, însă nu garantează că aceste criterii sunt îndeplinite în mod invariabil. De aceea, SC CUPPYVET YAZ SRL nu va fi responsabilă în nici o situație, inclusiv în cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiențe că urmare a furnizării acestor informații, orice întârziere, discontinuitate în transmiterea de informații sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului că urmare a utilizării acestor informații.

Persoanele care accesează site-ul cuppyvet.ro și solicită un serviciu oferit de SC CUPPYVET YAZ SRL prin completarea formularelor existente pe site, sunt de acord, în mod expres și neechivoc, că, prin completarea datelor lor personale pe site-ul www.cuppyvet.ro acestea să între în baza de date a companiei SC CUPPYVET YAZ SRL și că datele lor personale să fie prelucrate de această, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cât și normele GDPR.

Derulează în sus